ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΜΒΑ: Το μυστικό σχέδιο της ολοκληρωτικής κυριαρχίας των τραπεζών!
Μετάφραση-απόδοση: Hellasforce
Για μια ακόμη φορά η ιστοσελίδα WikiLeaks ταράζει τα παγκόσμια νερά, με τη νέα της αποκάλυψη σχετικά με το διεθνές εμπόριο και το μυστικό σχέδιο για τη Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών (TISA) του χρηματοικονομικού τομέα, η οποία καλύπτει 50 χώρες και το 68,2% του παγκόσμιου εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών.
Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι κύριοι υποστηρικτές της συμφωνίας και οι ιθύνοντες των περισσότερων κοινών αλλαγών, με τη συμφωνία να καλύπτει επίσης τη διασυνοριακή ροή δεδομένων. Σε μια κίνηση που δεν καλύπτεται από τον μανδύα της διαφάνειας από τις δύο πλευρές, το σχέδιο είχε προγραμματιστεί να μείνει μυστικό, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά για πέντε χρόνια μετά την ισχύ της TISA.
Παρά τις αποτυχίες στο δημοσιονομικό κανονισμό κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2007-2008 και τις κλήσεις για βελτίωση των σχετικών νομοθετικών δομών («όλες οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να επανεξεταστούν για να διασφαλιστεί ότι συνάδουν με την ανάγκη για ένα περιεκτικό και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα ενισχύει την πρόβλεψη και τη διαχείριση κρίσεων, θα έχει προληπτικές και ενάντια στη ροή της οικονομίας διασφαλίσεις, ανάπτυξη και αποκλειστική χρηματοδότηση»), οι υποστηρικτές της TISA αποσκοπούν στην περεταίρω απελευθέρωση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Το προσχέδιο «Παράρτημα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» θεσπίζει κανόνες οι οποίοιθα βοηθήσουν στην επέκταση των χρηματοπιστωτικών πολυεθνικών –που εδρεύουν κυρίως στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι και τη Φρανκφούρτη- σε άλλα κράτη, «προλαμβάνοντας» τα νομοθετικά εμπόδια.
Το προσχέδιο που διέρρευσε δείχνει επίσης, ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέροντα ιδιαίτερα για την ενίσχυση της διασυνοριακής ροής δεδομένων, που θα επιτρέψει την ανεμπόδιστη ανταλλαγή προσωπικών και οικονομικών δεδομένων.
Οι διαπραγματεύσεις της TISA διεξάγονται αυτή τη στιγμή εκτός της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου Υπηρεσιών (GATS) και του πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO). Ωστόσο, η Συμφωνία έχει φτιαχτεί για να είναι συμβατή με την GATS, έτσι ώστε ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων να είναι σε θέση να πιέσει τα υπόλοιπα μέλη του WTO να την υπογράψουν στο μέλλον.